Jeg bruker Tramagetic Retard 75mg og Sobril 15mg hver dag .
Tramagetic :For prolapssmerter i ryggen, å har brukt det i ca 7-8 år..
Sobril : For svimmelhet / hodepine etter hjerneslag ( har brukt det i ca 10 år)
Hvordan ser dette ut i forhold til bilkjøring ?

Jeg kjører ikke bil før det har gått 7-8 timer etter inntak av medisinene..

Mann, 52 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Vi er ikke helsepersonell, og i hovedsak bør legen som skriver ut legemidlene informere deg om reglene for hva og hvor mye du kan bruke når du kjører bil. Du som sjåfør som har også ansvaret for å være skikket til å kjøre.

Slik vi leser veileder til helsekrav til førerkort skal du, om du bruker du to legemidler som er opplistet i helsekravene, halvere mengden av hva som er tillatt for hvert av medikamentene. Den mengden du oppgir møter kravene, så sant du ikke er under opptrapping. Vi ber deg uansett sjekke dette med din foreskrivende lege som kjenner deg og din helsetilstand.