Hvem kan vi kontakte for å få avlagt en urinprøve dersom vi mistenker at ungdommen i huset har røykt hasj??

Mann, 38 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Det vil være mulig å avlegge urinprøve hos fastlegen og helsestasjon for ungdom der dere bor. Skolehelsetjenesten har kanskje også tilbud om urinprøvetestesting, så dere kan også forhøre dere der.