Kan man søke om behandling over nett?

Kvinne, 29 år fra Finnmark


RUStelefonen svarer:

Hvis det er rusbehandling du tenker på må det søkes inn via fastlege, nav, psykolog eller psykiater. Sammen med en av disse blir det gjort en vurdering om individuelt behandlingsbehov og hva slags type behandling som vil være nyttig for personen. Så privatpersoner kan ikke søke seg inn til rusbehandling selv ved direkte kontakt, over nett eller på annen måte.

Det derimot den som trenger rusbehandling kan gjøre er å tenke over hva slags type hjelp vedkommende trenger og evt. hvor. Det finnes mange ulike offentlige behandlingstilbud og på helsenorge.no finner du informasjon om de rustiltak som finnes i de ulike helseregionene. I oversikten står det en kort beskrivelse av tilbudet, men det går også an å ringe pasientinformasjonstelefonen eller gå inn på behandlingsinstitusjonens hjemmeside for mer informasjon.