Jeg har fått denne medesin resept av min lege.Jeg bruker Oxycontin 20 mg 2 ganger daglig.Kan jeg bruke Neurontin 300mg samtidig.Jeg er veldig engstelig for å bruke denne medesin da det var så mange bivirkninger. Takknemlig for dvar

Mann, 73 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Vi er ikke helsepersonell og kjenner ikke din allmenntilstand. Det er derfor ikke helsefaglig forsvarlig å gi råd vedrørende dette. Det er legen som foreskriver medikamentene som skal veilede deg om bruk. Opplever du komplikasjoner og bivirkninger, er dette noe legen hjelper deg med.