Når man går på elevanse. Kan man ta amfetamin? Uten å bli tatt på urinprøver så blir sendt inn til Oslo universitet sjukehus. På dyrking. Elevanse slår jo ut på amfetamin

Mann, 19 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Virkestoffet i Elevanse er lisdeksamfetamin som omdannes til amfetamin og vil gi positivt utslag på urinprøve som amfetamin. Så vidt vi er kjent med vil altså ikke Elevanse og amfetamin kunne skilles på en urinprøve.