Hvorfor ender det dårlig når man tar narkotika?

Kvinne, 12 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Det er et godt, men vanskelig spørsmål. Det ender ikke dårlig for alle som tar narkotika. Noen prøver det kanskje noen ganger uten at det blir noen store problemer eller ender dårlig. Andre kan bli syke av det og får for eksempel psykose. I verste fall kan det medføre død fordi de har tatt for mye, noen får overdose og organsvikt, og hjerte kan stoppe.

En annen gruppe som det kan ende dårlig med er de som blir avhengige av narkotiske stoffer. De trenger mer og mer både stoff og penger, de klarer ikke å jobbe, blir syke av alt stoffet de bruker, og noen blir kriminelle for å få tak i nok penger.

Det kommer veldig an på hvor gammel man er når man prøver, hvor ofte man prøver, hvilket stoff man prøver, hvordan man har det med seg selv og venner/familie osv. Jo yngre man er, jo flere ganger man prøver, jo sterkere stoff man prøver, og jo vanskeligere man har det hjemme/på skolen/med seg selv, jo større er risikoen for at det går dårlig når man prøver narkotika.

Går du inn her finner du en artikkel skrevet av FHI om skader og problemer knyttet til narkotikabruk. Stiller du spørsmålet i forbindelse med en skoleoppgave anbefaler vi deg å gå inn på vår hjemmeside og se på vår veiledning til skoleoppgave.