Hvor mye vodka kan man drikke før det er farlig

Kvinne, 14 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Når du er 14 år er det nesten ingen ting, fordi det er så mange skader du kan påføre deg ved å drikke alkohol. Unge som ruser seg utsettes for mer skader og uhell enn eldre som ruser seg. Både kropp og hjerne utvikles i den alderen og utviklingen kan skades. I tillegg er det lettere for unge mennesker å bli avhengig av alkohol enn eldre.

På grunn av dette og mye annet anbefaler vi deg derfor å utsette drikking av alkohol til du blir minst 18 år. Hvis du allikevel velger å drikke så drikk så lite som mulig.

Du kan lese mer om alkohol og hvordan den virker på kroppen på vår hjemmeside.