Hei: hvor mange molly piller med 239mg må til får å ta over dose pillen er 92% rein

Mann, 13 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Vi kan ikke svare på hvilken mengde illegale narkotiske stoffer en person kan ta før det medfører overdose. Grunnen til det er at illegale narkotiske stoffer kan ha ulik styrke og ulike tilsetningsstoffer. I tillegg er vi alle forskjellig og tåler ulike mengder, har ulik sårbarhet etc..

Hvis du vil vite mer om MDMA/Ecstasy anbefaler vi deg og lese RUStelefonens faktaark.