hvor lenge virker vival i kroppen etter to tab sisiste inntak kl 2200

Mann, 77 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

Det kommer litt an på hva du mener med hvor lenge Vival virker.

Serumkonsentrasjon av diazepam (Vival) er på maks etter ca 30-60 minutter (store individuelle forskjeller). Deretter er den virksom i opptil 24 timer, men som oftest mindre. Det er også store individuelle forskjeller på hvor lenge man føler seg påvirket.

Halveringstiden på diazepam er lang, for voksne: 20-50 timer, for eldre inntil 70-100 timer. Med tanke på kjøring med motorvogn er det greit å vite at diazepam kan vises på blodprøve i flere døgn.