Hvor lenge etter røyking av hasj kan dette påvises ved urinprøve? Stemmer det at det finnes tester som kan påvise røyking så lenge som 30 dager etterpå

Kvinne, 52 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Når det testes for cannabis i urinen er det THC-syre som spores. THC-syre kan  normalt påvises i opptil en uke etter et enkeltinntak, men ofte også mindre enn dette. Røyker vedkommende cannabis jevnlig vil bruken imidlertid kunne påvises i mye lengre tid. Røyker vedkommende daglig, og har gjort dette over en lengre periode, kan det ta opptil 6-10 uker etter siste inntak før bruk av cannabis ikke lenger kan spores på en urinprøve. Ved et svært høyt og langvarig cannabisforbruk, kan enkelte avlegge positive urinprøver selv etter mer enn 10 ukers avsluttet bruk.

Når det er sagt er det også forskjell fra person til person, fordi vi forbrenner stoffer i forskjellig tempo. I tillegg kommer det an på styrken på rusmiddelet og hvilken mengde som er inntatt.