Hva slags avtale kan jeg foreslå for kjæresten min når vi skal på vår første ferie isammen (etter av-,og-på-forhokd» i over 3 år…)angående akseptabel alkohol-mengde… ? Jeg gruer meg med tanke på krangling «i fylla», ønsker å skrive ned noe han kan skrive under på i edru tilstand…mvh NN

(Spørsmålet er anonymisert. Red.)

Kvinne, 49 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Dette er en god idé å bli enige om. Og det er noe dere aller helst bør avklare klart og tydelig før ferien starter. Det beste er om du setter helt konkrete betingelser for i det hele tatt å dra på ferie.

Det er ikke noen god idé å krangle om dette, hverken i fylla eller i edru tilstand. Det beste er om du formidler til ham hva slags forutsetninger som vil ligge til grunn for ferien. Dette er ikke noe du trenger å påtvinge ham. Du kan si hvordan du ønsker å ha det og han kan selv ta stilling til om han ønsker å godta de betingelsene.

Du bør da være så konkret som mulig. Hvor ofte skal dere drikke på ferien? Daglig? Hvilke mengder er akseptabelt. Det er best om dere blir enige om helt konkrete avtaler, antall enheter og ev. type alkohol.

En annen ting du bør tenke gjennom er hva du skal gjøre dersom han inngår en avtale, men ikke overholder den. Hvis det sklir ut på ferien, har det lite for seg å begynne å krangle om dette (hverken i edru eller beruset tilstand). Du bør finne ut for din egen del hva du da skal gjøre. Reise hjem? Kjøre «ditt eget løp» i ferien? Godta at det ble som det ble og heller tenke at det blir neppe flere ferier sammen? Det overordnede poenget er i et hvert fall at det har lite for seg å lage en avtale hvis det ikke foreligger noen konsekvenser ved avtalebrudd.