Hva skjer hvis du blander alkohol (Jack Daniels), xanor og diazepam?

Mann, 30 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Alkohol og benzodiazepiner (slik som Xanor og diazepam) forsterker hverandres dempende virkning. Både alkohol og benzodiazepiner brytes ned i leveren. Derfor vil disse stoffene nedbrytes saktere, noe som kan føre til en for høy konsentrasjon av medisinen i blodet. Som følge kan det oppstå bivirkninger som orienteringsproblemer, trøtthet og alvorlige pusteproblemer. Det kan også føre til koma og død. På lang sikt øker det sjansen på hukommelsestap, toleranse og avhengighet. Vi vil derfor fraråde en slik kombinasjon.