Hva er normale lever prøver?

Kvinne, 66 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Vi som arbeider på Rustelefonen har ikke helsefaglig bakgrunn, vi anbefaler deg å ta opp denne type spørsmål med legen din. Spør legen om hva h*n vil måle og hvorfor. Det kan nemlig være mange måter å måle leververdier på, ulike typer leverprøver. Det kommer an på hva man ønsker å finne ut og hva som ev. er årsaken til at leververdiene er unormale.