Hei! Hva er forskjellen mellom subutex og metadon?

Kvinne, 22 år fra Vest-Agder


RUStelefonen svarer:

Både Subutex og Metadon brukes hovedsaklig til såkalte substitusjonsmedisiner, dvs. at man kan få disse på resept dersom man er avhengig av opioider, som et alternativ til å anskaffe opioider illegalt. Disse medisinene har en del fellestrekk, men også noen forskjeller. Subutex kommer i form av en sublingvaltablett (dvs. den legges under tungen), og virkestoffet heter buprenorfin. Metadon kommer i form av tabletter eller som en flytende mikstur, og har lengre virketid enn Subutex.

Det beste du kan gjøre er å lese om Subutex og Metadon i Felleskatalogen, hvor du kan sammenligne opplysninger om begge. Dersom dette er noe du selv vurderer å begynne med, kan du snakke med legen din om mulighetene for det.