Hva er farlig mengde sobril. Mann 115kg?

Mann, 52 år fra Vest-Agder


RUStelefonen svarer:

Hvor mye Sobril du tåler, kommer an på om du er vant med å bruke det eller ikke (dvs. om du har utviklet toleranse), samt andre forhold. Vi er ikke helsepersonell, og gir ikke råd om medisinbruk – så dette er noe du må ta opp med legen som skriver ut medisinen. Du kan lese Felleskatalogens omtale av Sobril, med en generell anbefaling om dosering: