Hei! Lurer på om Naloxon «knekker» metadon i kroppen. Er en bekjent som drikker endel metadon, og er livredd hu skal falle om i OD. Hjelper det da med naloxon ?

Kvinne, 26 år fra Finnmark


RUStelefonen svarer:

Ja, nalokson er en mulig motgift ved en eventuell overdose på metadon. Men, da er det visse ting som er viktig å være oppmerksom på. Felleskatalogen skriver bl.a. følgende i sin omtale av Metadon, under avsnittet om overdosering/forgiftning:

Behandling: Åpne luftveier sikres med assistert eller kontrollert ventilasjon. Opioidantagonister kan være nødvendig, men siden metadon har lang virketid (36-48 timer), og nalokson (mest brukt) kun 1-3 timer, bør slik behandling gjentas hvis nødvendig. En antagonist bør ikke gis dersom det ikke er tegn på respirasjonssvikt eller bevissthetstap. Ved fysisk avhengighet av narkotiske stoffer, kan bruk av en antagonist gi akutte abstinenssymptomer, og bruk bør unngås hvis mulig. Dersom bruk av en antagonist pga. alvorlig respirasjonsdepresjon likevel er nødvendig, må særlig forsiktighet utvises, og dosen bør være lav ved mistenkt metadonforgiftning.

Se gjerne på siden https://stoppoverdoser.no/, der finner du mer info om naloksonspray. Uansett, dersom hun faktisk skulle få en overdose, må du (eller noen andre tilstede) ringe ambulanse 113 umiddelbart.