Min fastlege nekter og gi meg mulighet for kjøring av bil klasse1..Grunnen er at jeg bruker 15 mg Sobril pr døgn og 3.76mg Imovane pr .døgn..Er dette riktig og hvor skal jeg i så fall klage..Mvh Anonymisert

Mann, 59 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

Vi vet ikke hvilke vurderinger din lege har gjort, så det enkleste er nok å be legen din forklare deg hvorfor du ikke oppfyller helsekravet. Vi kan likevel si noe om tematikken generelt.

For å oppfylle helsekravet til førerkort kan du bruke inntil 30 mg Oksazepam (Sobril) i døgnet. For Zopiklon (Imovane, Zopiklon, Zopiclone, Zoptin) er grensa 7,5 mg per døgn, under forutsetning av at dette inntas minimum 8 timer før bilkjøring.

Ved samtidig bruk av to legemidler opplistet i Førerkortforskriften § 36 (nr. 4 til 7) halveres den maksimale tillatte døgndosen av begge.

Du kan selv lese regelverket i Førerkortveilederen. Ønsker du å klage kan du gjøre det til fylkeslegen.