flunitrasipam og metadon er det lov

Mann, 55 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Begge preparatene du refererer til er klassifisert som legemidler klasse A. Det vil si, de er regnet som narkotiske stoffer og oppført på narkotikalisten. De er forbudte å bruke uten resept.

Flunitrazepam fåes bare på godkjenningsfritak. Metadon gis i all hovedsak som substitusjonsbehandling til personer med opioidavhengighet (LAR-medisin).