Hvor farlig er det å ta 100 stk stillnoct , 10 MG tabletter ?

Mann, 30 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Vi kan ikke oppgi eksakte grenser for hvor farlig det er med store doser av legemidler. Delvis fordi dette er høyst individuelt. Anbefaler deg å kontakte Giftinformasjonen, de kan svare bedre på denne typen spørsmål. Se også helsebiblioteket for mer informasjon.