Falsk informasjon i RUStelefonens podcast

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hei, lyttet nylig til podcasten deres med Vegar Harm. Den tok for seg alkohol og andre rusmidler, hvor av den som sto ut for meg var delen som handlet om hasj. Dere har en lege som skal fremstå som troverdig, som svarer «det er bare tøv» på at cannabis ikke er fysisk avhengighetsskapende, noe det bevist ikke er. Med andre ord, dere som skal representere korrekt informasjon om rus, sprer feilinformasjon på podcasten deres. Det blir også sagt at «det senker kognetive evner» som om det er fasiten, selv om en rekke nyere studier viser motsatt (fra Harvard). Jeg mener at det er deres ansvar når dere sier dere skal informere korrekt om rus og virkning, at dere ikke spres falsk informasjon, og at dere har folk med som vet hva de snakker om. Ser frem til en respons, dette er nesten mediaverdig. Ser for meg overskriften.

Mann, 19 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Takk for tilbakemelding om vår podcast.

Som du skriver skal vi informere korrekt om rus og virkning. Dette i seg selv kan være utfordrende. Når det gjelder forskning på feltet er det jo ikke slik at alle studier er entydige. Det er sprikende forskning på cannabis. Og, ikke minst, denne forsinkingen tolkes på ulike måter av de som leser den.

Det de aller fleste allikevel er enige om, er at cannabis kan gi avhengighet. Det betyr, for det første, ikke at «de som bruker cannabis blir avhengige». Det betyr at noen av de som bruker cannabis hyppig og i stort omfang, utvikler avhengighet. En del av denne avhengigheten er – i hvert fall for noen av brukerne – å anse som «fysisk». «Fysisk» betyr i sammenheng med avhengighet to ting:

  • En utvikler toleranse for stoffets virkninger. Det vil si enten 1) at brukeren trenger større mengde for å oppnå samme virkning eller 2) at samme mengde stoff ikke lenger gir den samme effekten som tidligere (uten at en dermed nødvendigvis bruker større mengder eller doser)
  • Brukeren opplever abstinensreaksjoner når h*n slutter med bruken. Disse reaksjonene har «fysiske kjennetegn» som f.eks. kvalme, diaré/løs mage, svetting, uro, søvnmangel etc.

Når en bruker uttrykket «fysisk avhengighet» er det nok disse to elementene en har i tankene.

Vi er enige i at formuleringen «det er bare tøv» nok ble litt bastant. Husk at podcasten er gjort live og at bemerkningen om fysisk avhengighet ble skutt inn i en lengre uttalelse. I ettertid ser vi at det kunne være bedre å problematisere hva en legger i begrepet (fysisk) avhengighet og heller si noe konkret om det.

Det er helt klart at veldig mange av de som bruker cannabis ikke opplever noen som helst avhengighet. Dette burde også ha kommet bedre fram. Det er de som bruker det ofte og i store mengder som risikerer avhengighet. En del av denne avhengigheten er av de fleste ansett som fysisk i den forstand vi skrev over. Vi burde også understreket at mange av de som opplever problemer med cannabis, ikke egentlig opplever noen fysisk avhengighet. Ofte kan utfordringene handle vel så mye om miljøpåvirkning, og (u)vane.

Det er mange studier som viser at cannabis svekker visse kognitive evner som innlæringsevne/konsentrasjon og korttidshukommelse mens man er påvirket av det (altså, under rusen). Om dette er vedvarende effekter, er mer tvilsomt. Det kommer nok veldig an på hyppighet og mengde bruk.

Hvis du har studier (fra Harvard eller andre steder) som kan gi oss mer informasjon om disse temaene, er vi takknemlige dersom du kan sende noen lenker på det.

Vi synes det er fint at du følger med på feltet, og på hva vi driver med. Takk for det, vi setter pris på kritiske røster. Det er med på å fremme debatt, og hjelper oss til å bli bedre.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.