Er det noen sammenhenger mellom methamfetamin og grunnstoff. Takk.

Mann, 13 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Hvis vi forstår deg riktig, så sikter du til de 118 kjemiske grunnstoffene. Disse grunnstoffene utgjør all materie i verden, så ja, det vil nødvendigvis være en sammenheng mellom metamfetamin og grunnstoffene. Den kjemiske formelen for metamfetamin er C10H15N, det vil si at metamfetamin er en sammensetning av karbon, hydrogen og nitrogen. For øvrig er N-metyl-1-fenylpropan-2-amin det systematiske navnet på metamfetamin.

Hvis vi misforstår spørsmålet ditt, er du selvfølgelig velkommen til å skrive inn til oss på nytt med litt mer informasjon. Se også våre faktasider om amfetamin og metamfetamin.

(For øvrig: hvis du med «grunnstoff» mener amfetamin, så blir også svaret at ja, det er en sammenheng mellom amfetamin og metamfetamin. Amfetamin er en såkalt kjemisk forløper til metamfetamin, og kjemisk sett er de veldig like hverandre. En viktig forskjell er likevel at metamfetamin er mer potent enn amfetamin.)