Er det farlig og røyke marihuana / hasj?

Mann, 22 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

Det er vanskelig å komme med et bestemt ja eller nei på spørsmålet ditt, det kommer litt an på hva du mener med farlig. Men alle rusmidler er potensielt skadelige. Hasj er ikke regnet som det mest skadelige av rusmidler, men det kan allikevel føre med seg betydelige skader, ikke minst når det gjelder psykisk helse og hjerte/lunge-sykdommer. Hvor skadelig det er, finnes det ikke noe fasitsvar på.

For noen kan hasj føre til både fysisk og psykisk skade og avhengighet. Andre blir ikke så skadet, kanskje fordi de har kontroll på bruken og tåler det mentalt. Men hvem som får alvorlige problemer og hvem som ikke gjør det, er umulig å forutsi før skaden er skjedd.

De som forsker på det, er ganske enige om at jo yngre du er når du begynner, jo større er risikoene for skader. De er også ganske enige om at det kommer veldig an på hvor ofte og mye du røyker. De fleste får ingen skader av å prøve det noen ganger, men de som røyker hyppig/mye kan fort ende med problemer og i noen tilfeller avhengighet.

I tillegg til eventuelle fysiske og/eller psykiske skader kommer risikoen for konsekvenser av juridisk karakter. Bruk av narkotika straffes i de fleste tilfeller med forelegg (bot). Størrelsen på boten varierer, men det er nok snakk om noen tusen. Loven som regulerer straff for narkotikabruk er Lov om legemidler m.v (Legemiddelloven). Der står det: «Det er forbudt uten lovlig adkomst å være i besittelse av eller å bruke narkotika […]» (§ 24).

Det er også verdt å nevne at du kan miste førerkort eller eventuelt på utsettelse på å avlegge førerprøve.

Les gjerne mer om cannabis på våre faktasider og i arikkelen «Er det farlig å røyke hasj?» på ung.no.