Hvis man tar 7 imovane tabilletter. Hva skjer da med meg?

Kvinne, 20 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Imovane kan gi paradoksalvirkninger, særlig ved større doser. Det betyr at du f.eks. kan bli mer aggressiv, impulsiv og utagerende. Du kan rett og slett miste kontrollen og gjøre ting du ikke husker etterpå eller skade deg selv og andre.

Jo større dose du har tatt av Imovane, jo større er risikoen for paradoksalvirkninger. Men dette forekommer også ved lavere inntak. Blanding med andre rusgivende stoffer kan være risikabelt. Du kan lese mer om dette på våre sider om Imovane.