Hei jeg skal til Kreta o m 3 dager.Bruker Levaxin 125 mikrogram.Må jeg ha med skriv fra legen eller apoteket? Er dette Å eller Preparat

Kvinne, 55 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

Vi er litt usikre på hva du mener med «Er dette Å eller Preparat». Hvis du tenker på om Levaxin er A, B eller C-preparat, så er Levaxin klassifisert som C-preparat. Dette fordi medikamentet ikke anses å være vanedannende.

Ved reiser innenfor EØS-området kan du ta med deg Levaxin for inntil ett års bruk. Ved reiser til land utenfor EØS-området kan du ta med medisiner for høyst tre måneders bruk. Sørg for å ha medisinene i originalemballasjen, helst med etikett fra det norske apoteket. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig med legeerklæring, vi anbefaler deg å spørre på apoteket om det er nødvendig i ditt tilfelle.