Vår sønn 22 år røyker mye cannabis. Har nok gjort dette over flere år. Var to år i lære med mye nattarbeid og mye mistrivsel på arbeidsplassen. Sa da at han gjorde dette for blant annet å holde ut til fagbrevet var i boks. Vi har snakket mye om psykisk helse, har et nært forhold med gutten. Etter endt fagbrev dro han ut på backpacking og var borte i 7 mnd. Det kommer frem at han i noen land ikke har røykt noe og andre land en god del. Nå er han nylig hjemflyttet, uten andre planer enn å dra ut på ny backpacking om noen måneder (han la seg opp veldig mye penger under fagbrevet/jobben). I går kveld, kom han hjem i tolvtiden på kvelden: høy på cannabis og med klær som stinket ut hele huset. Vår nattesøvn med en blanding av bekymring og nå er det pinadø nok, ble selvfølgelig helt ødelagt. Jeg har tenkt meg tidlig hjem i dag og stille ham et ultimatum: enten kommer han hjem til normal tid søndag til fredag og vi kan se på ham at han ikke har inntatt noe, det skal ikke lukte av tingene hans eller ham selv ELLER så får han pakke sammen sakene sine og flytte ut.
Jeg skal selvfølgelig innlede med å spørre om hvorfor han røyker, og om han ønsker å slutte med dette, da hjelper vi selvfølgelig. Jeg er imidlertid sikker på at svare bare er at han har full kontroll, ønsker å leve et fritt liv, og masse bla bla om hvor ufarlig dette er kontra alkohol og den remsa der. Har dere noen råd i denne situasjonen? Er det en dårlig ide å kaste ham ut hjemmefra. Vi som foreldre kjenner at dette nå egentlig har pågått i såpass mange år, at vi føler at vi må prioritere vårt eget liv også – og at hvis vi bare lar det humpe og gå, ikke kommer til å endre seg. Føler oss helt maktesløse og lurer på om det nå er riktig kutte navlestrengen og sende ham av gårde og så får det gå som det går, vi føler at vi ikke har noen påvirkningskraft uansett om han er her eller der.

Kvinne, 45 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Vi forstår godt at dette er en frustrerende situasjon å stå i. Ja, vi tenker at du absolutt gjør rett i å ha en samtale med ham om dette, og å spørre om hvorfor han røyker, om han ønsker å slutte o.l., er en god idé. Å stille åpne spørsmål er som regel en langt mer fruktbar inngangsport til en god samtale fremfor å forsøke å argumentere imot bruken. Da vil du som regel tale for døve ører.

Og ja, det at han skal flytte ut høres også rimelig ut. Det trenger tross alt ikke være snakk om å «kaste ham ut» – snarere kan det være snakk om å hjelpe ham igang med å etablere et liv på egenhånd. Det trenger jo ikke handle om røykingen hans i det hele tatt – men snarere om at han nå er 22 år gammel, og at tiden bør være moden for at han nå etablerer et selvstendig liv. Ofte er det jo også nettopp dette som er veien ut av cannabisbruk – at man simpelthen «vokser fra det», f.eks. via forpliktelser med utdanning, jobb, familie, husleie og lignende.

I tillegg vil det også bidra til at dere som foreldre ikke må forholde dere til denne typen problemer på en like direkte måte som dere gjør i dag. Han er selv ansvarlig for måten han velger å leve på, og det blir feil at dere skal måtte utsettes for valgene hans slik dere gjør – det er helt rimelig at dere prioriterer dere selv, som du jo er inne på.

Du er velkommen til å kontakte oss på telefon eller chat i åpningstidene, dersom du ønsker å snakke nærmere om dette.