Kan sobril 25 mg tas samman med Paragin Forte

Mann, 68 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Blandingsbruk av legemidler bør alltid skje i samråd med lege. Paralgin forte og Sobril er begge dempende medikamenter, og de kan forsterke hverandres effekt. Du bør snakke med lege om du ønsker å kombinere disse medikamentene.