Er det vanlig å føle pustevansker etter hasjrusen er over?

Mann, 16 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Det er ikke en vanlig ettervirkning, nei.  Når rusen er aktiv, synker blodtrykket noe som gjør at hjertet pumper fortere. Dermed stiger pulsen, noe som kan gi en følelse av at man ikke får puste ordentlig. For noen kan hasj gi angstsymptomer både under rusen og en liten stund etterpå. Noen ganger kan angst føles ut som om man ikke får puste ordentlig.