hei. jeg tror min datter har gjemt herion i huset. hvis jeg får politi til og komme med hund. risikeres det tiltale da?

Mann, 53 år fra Troms


RUStelefonen svarer:

Hvis politiet finner heroin som de mistenker er din datters, vil hun risikere tiltale og eventuelt en dom. Hva slags straff hun får, kommer an på mengden de finner. Etter legemiddelloven § 24 første ledd og § 31 andre ledd,  som gleder bruk og besittelse av mindre mengder narkotika, er strafferammen bøter eller fengsel inntil 6 måneder. Om det dreier seg om større mengder, vil hun risikere fengselstraff, jamfør straffeloven § 231 og § 232. I riksadvokatens rundskriv gir mengder inntil 0,5 gram heroin straffereaksjon i form av forelegg, og mengder utover dette fengselstraff.