Når man tar urinprøver slå ritalin og medikinet ut på samme

Mann, 34 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Medikinet og Ritalin har samme virkestoff (Metylfenidat), og vil slå ut som det samme på en rusmiddeltest.