Hei jeg mistet førerkortet pga alkoholmisbruk, Begynte med å ta peth tester, Men reagerer på at legen også begynte å teste meg for narko og tablettmisbruk enda jeg aldri har prøvd narko eller gått på noen sterke medisiner. Har han lov til å teste meg for andre rusmidler, følte det som krenkende. Men jeg var bare nødt til å godta dette for å få førerkortet fortest mulig tilbake.

Mann, 50 år fra Finnmark


RUStelefonen svarer:

Legen kan bruke skjønn i sin vurdering av deg, og  kan derfor også ta andre rustester. Vi antar at årsaken til det er at legen vil være sikker på at du møter helsekravene til førerkort når du søker om å få det tilbake. Hvis legen anser det som nødvendig, og du opplever det som krenkende, bør du snakke med legen om det. Forholdet mellom deg og legen er også et tillitsforhold. Mangler legen tillit til deg etter at du mistet førerkortet bør dere snakke om det, og hva som skal til for at legen igjen får tillit til deg.