Har vært i behandling for spiseforstyrrelser ved ullevåll sykehus. Jeg er i ferd med å avslutte behandlingen og tør ikke si at jeg kun er symptomfri fra bulimi pga. kokainbruk. jeg er avhengig av zopiklon for å sove og vet at ved rusdiagnose kuttes disse. Hvordan kan jeg få hjelp nå? Uten kokain er jeg rett tilbake i bulimi

Kvinne, 33 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Det er ikke noen automatikk i at du mister din sovemedisin om du søker hjelp for kokainbruk. Om du bruker Zopiklon for å få sove, vil det sannsynligvis bli møtt med forståelse om du søker hjelp for  kokainmisbruk. Vi anbefaler deg å snakke med de som jobber på avdelingen du er på, da vi tror at det er de som kan hjelpe deg best i din situasjon.