Kan røyking av f.eks hasj gi irritert/uren/kvisete hud?

Kvinne, 15 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Dette har vært forsket relativt lite på, så vi kan nok ikke gi deg et definitivt svar. Ja, enkelte hasjrøykere opplever å få irritert/uren/kvisete hud. Men dette trenger jo ikke nødvendigvis skyldes selve hasjen – det kan jo f.eks. skyldes at man røyker hasjen sammen med tobakk (det er velkjent at tobakk kan skade huden, særlig ved regelmessig bruk over tid), eller det kan skyldes at enkelte spiser mye fet/søt mat etter å ha røkt hasj, som jo også kan gi uren/kvisete hud. Det er også enkelte som opplever at selve røyken kan irritere huden i ansiktet. Men utover det, har vi dessverre ikke noe belegg for å si noe den ene eller andre veien, når det gjelder selve hasjen og hvordan den virker på huden.