Er innkalt til førstegangstjeneste, har veldig lite lyst til å bruke ett år der…

Kan jeg si at jeg har røyket i utlandet, for å bli dimmet/dimmitert, uten å motta noen form for straff?

Ønsker ikke eventuelle merknader på rullebladet.

Mann, 19 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Du har rett i at du ikke kan straffes i Norge for å ha røyket cannabis i annet land. Om de tror på deg, er en annen sak, og vi kan ikke garantere at en slik innrømmelse/løgn ikke får konsekvenser.

Imidlertid har du rett til å nekte førstegangtjeneste, for eksempel om du er pasifist. Du kan lese mer om dette i denne artikkelen til ung.