jeg bli tatt med påvirket kjøring med 0.52 i promille mista førerkort et år kommer den på rulleblad ? kan jeg jobbe som vekter ?

Mann, 27 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Forelegget du fikk for brudd på veitrafikkloven vil bestandig vises på en uttømmende politiattest (En uttømmende politiattest inneholder opplysninger om alle straffbare forhold (unntatt forenklede forelegg), uavhengig av hvor lang tid det er gått siden forholdet. Har du lyst til å jobbe som vekter er du nødt til å vise politiattest.

Ifølge lov om vaktvirksomhet § 8 er det krav om at ansatte i vaktselskaper skal ha «tilfredsstillende vandel«. Hvis du skal søke om jobb i et vekterselskap må de vurdere om promillekjøringen din medfører at du ikke kan sies å ha tilfredsstillende vandel.

Hva som ligger i uttrykket «tilfredsstillende vandel» er ikke definert i loven, men når man skal jobbe som vekter er det viktig at man har tillit fra vekterselskapets kunder og fra folk man kommer i kontakt med i jobben.

Dette vil ikke automatisk utelukke deg fra å få jobb som vekter, det vil måtte foretas en konkret og skjønnsmessig vurdering i forhold til kravet om ”tilfredsstillende vandel” og vaktselskapets krav til ansatte. Det er naturlig at vaktselskapet i den vurderingen ser på om du har ett eller flere straffbare forhold, hvor alvorlig forholdet var og hvor lenge det er siden siste forhold.

Et vaktselskap som arbeidsgiver vil altså få vite om dommen din, men kan til en viss grad selv vurdere hvilken betydning det skal få for ansettelse.