Kan jeg blande 200mg Zoloft for dagen med alkohol .

Kvinne, 35 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

I pakningsvedlegget til Zoloft fremgår bl.a. følgende:

Alkohol bør unngås når du bruker Zoloft.

Videre, i Felleskatalogens omtale (under «Interaksjoner»), fremgår dette:

Samtidig bruk av sertralin [virkestoffet i Zoloft] 200 mg daglig forsterket ikke effekten av alkohol, karbamazepin, haloperidol eller fenytoin på kognitiv og psykomotorisk prestasjon hos friske frivillige. Samtidig inntak av sertralin og alkohol frarådes likevel.

I små mengder er det neppe farlig, men for sikkerhets skyld er det greit å la det være. Snakk gjerne også med legen som skriver ut medisinen om dette.