Hei.
Jeg lurer veldig på hvilke senskader man kan få av hasjbruk. Min mann røykte hasj daglig i 10 år, flere ganger daglig. Nå når han er rusfri mener han at han har overhodet ikke tatt skade av det, at hasj er ufarlig osv. Jeg tenker jo at han mistet 10 år med utvikling, fra 20-30 år, og at det at han mistet kontakt med følelser, sosialt samspill osv har påvirket han. Han sliter med konsentrasjon, empati, «se andre», kan ha en dyp samtale med han som han etter to dager har glemt, veldig selvsentrert, «driter» på en måte i hva andre tenker og føler, gjør bare det han føler for når han føler for… Han er på ingen måte slem eller ondskapsfull så det er så vanskelig dette synes jeg. For det virker som han vil men så kommer bare alt til kort og han ser det ikke selv…

Kvinne, 36 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Forskningen er litt delt i sitt syn når det gjelder hasjbruk og mulige senskader. Men mye tyder på at typiske skadevirkninger av hasjbruk er reversible, en viss tid etter at man har sluttet – som f.eks. søvnvansker, nedsatt hukommelse og lignende. Unntaket fra dette later til å være enkelte personer som begynner å røyke i svært ung alder, og som røyker betydelige mengder i løpet av tenårene. Sånn sett kan det tenkes at de trekkene du beskriver ikke egentlig handler om hans tidligere bruk av hasj overhodet, men simpelthen om hvem han er som person generelt. Du beskriver ulike personlighetstrekk – f.eks. lite kontakt med følelser, dårlig sosialt samspill, konsentrasjonsvansker, lite empati, dårlig hukommelse, og å være selvsentrert – dette er jo ting som også kan karakterisere personer som aldri har røkt hasj i hele sitt liv. Derfor er det også vanskelig for oss å si noe bastant den ene eller andre veien, hvorvidt dette skyldes hasjbruken eller ikke.

Det beste du kan gjøre blir dermed å se om dette er noe som etter hvert endrer seg eller ikke – hvis det endrer seg, kan det jo tenkes at disse trekkene har direkte eller indirekte sammenheng med hasjbruken, og at han gradvis stabiliseres etter et tilstrekkelig langt opphold fra hasjbruken. Men, dersom disse trekkene forblir uendret, blir det opp til deg å vurdere om du ønsker å bli værende i forholdet eller ikke. Du kan i hvert fall være tydelig med ham mtp. hvordan du ønsker å ha det i forholdet, og hvilke grenser og behov du har for å kunne trives i forholdet.

Du er velkommen til å kontakte oss på telefon eller chat i åpningstidene dersom du ønsker å snakke nærmere om dette.