Hvorfor blir jeg ikke sulten lenger etter og ha røyket hasj

Kvinne, 15 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Inntak av hasj kan over tid medføre manglende matlyst. Dette er ikke dokumentert, men beskrives som en effekt av enkelte brukere. Det er egentlig mer vanlig med økt appetitt, spesielt på usunne matvarer; søtsaker o.l. Økt appetitt er nok mest tydelig hos de som er «nybegynnere.» For mer erfarne brukere har cannabis vanligvis liten eller ingen innvirkning på matlyst.