Hvordan påvirker attentin en person som har aggresjonsproblemer og i tillegg drikker alkohol daglig?

Kvinne, 34 år fra Finnmark


RUStelefonen svarer:

Kombinasjonsbruk av amfetamin og alkohol kan gjøre deg grenseløs og overmodig, og kan derfor føre til aggressiv oppførsel. Virkestoffet i Attentin er deksamfetamin, som er amfetamin. I Felleskatalogen om Attenin står det at «Deksamfetamin skal ikke brukes ved kjent rusmiddel- eller alkoholavhengighet pga. risiko for misbruk, feilaktig bruk eller diversjon».

Informasjon utover dette, må du spørre lege/psykiater om.