Hvor kan man melde ifra når en som får Ritalin på resept til seg selv «fórer» kompisene sine med slike piller?

Kvinne, 44 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

Ritalin, med virkestoffet metylfenidat, er oppført på narkotikalisten (som «methylphenidatum»). Ifølge Straffeloven § 231, straffes man med bot eller fengsel inntil 2 år hvis man ulovlig tilvirker, innfører, utfører, erverver, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som er å anse som narkotika. Hvis man kjøper, selger eller sender Ritalin, så bryter man dermed narkotika/-straffelovgivningen.

Om du vil melde fra til noen om at dette skjer, er det derfor mest naturlig å melde fra til politiet. Om det er en mindreårig det handler om, kan det være en mulighet å først ta kontakt med vedkommendes foresatte.