Hei!
Jeg har ADHD og hår på concerta 36 mg. Når jeg leser på pakken så står det bare at det blir raskt absorbert, men ikke hvor lang tid. Jeg lurer på hvor lang tid det tar før det virker. Er det 30-45 minutter eller 1 time?
Håper på mest mulig nøyaktig svar og takk på forhånd.
Mvh ***anonymisert***

Kvinne, 16 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Ifølge Felleskatalogens omtale av Concerta (under «Egenskaper»), absorberes Concerta som følger:

AbsorpsjonAbsorberes raskt. Depottabletten består av tre lag, et ytre og to indre. Plasmakonsentrasjonen når sitt første maks. 1-2 timer etter inntak. De to indre lagene frigjøres deretter gradvis de neste timene. Cmax nås etter 6-8 timer, etterfulgt av en gradvis reduksjon. Ved administrering av depottabletter minimeres fluktuasjoner i serumkonsentrasjonen, som en ser ved inntak av konvensjonelle tabletter.