Hvor går grensa mellom det å drikke mye og det å være en alkoholiker?
Vi i familien blir ikke enig om et familiemedlem var alkoholiker eller…

Kvinne, 62 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Det er ikke alltid klare grenser mellom det å drikke for mye, og det å være alkoholiker. Men i den medisinske verden bruker man heller begrepet «alkoholavhengig», og man kan kalle en person alkoholavhengig idet vedkommende har fått stilt en slik diagnose av helsepersonell. Denne typen diagnoser stilles gjerne på bakgrunn av ulike kriterier, hvor pasienten må oppfylle flere av dem for å kvalifisere til en slik diagnose. En av flere mulige diagnosemanualer er hentet fra ICD-10, som du kan lese om på Helsebibliotekets nettsider.

Men, uansett hva man kaller det, kan det være utfordrende å være pårørende til en som drikker store mengder alkohol. Nå vet ikke vi så mye om personen dette gjelder (eller om vedkommende i det hele tatt ennå lever, ettersom du skriver «var alkoholiker»). Uansett er du (eller eventuelle andre i familien) velkommen til å kontakte oss på telefon eller chat i åpningstidene dersom du ønsker å snakke nærmere om situasjonen.