Jeg har drukket svært mye de siste 5 år. Bare den siste uken ca 50 halvlitere. om 3 dager skal jeg til lege da jeg ikke orker mer av denne giften. Må ha hjelp til kutt. Det jeg lurer på er om jeg skal
be legen om at det bør bli tatt prøver av meg, i så fall hvilke?

Mann, 43 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Gratulerer med avgjørelsen om å søke hjelp for å slutte med drikkingen. Vi er litt usikre på hva slags prøver du tenker på. Er det prøver som påviser alkoholbruk du tenker på, kan du lese mer om dette i vår artikkel her.  Tenker du på diverse prøver for å sjekke om helsen er påvirket av alkoholbruken din, anbefaler vi deg å spørre legen om hva slags prøver som er aktuelt å ta. Vi er ikke helsepersonell og antar at legen kan gi deg bedre oppfølging på dette. Vi ønsker deg lykke til videre!