hvor mye doser kan mann ta ritalin mot adhd

Mann, 46 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Det er noe du må vurdere sammen med legen som skriver ut medisinen. Ulike personer har ulike behov når det gjelder ADHD-medisinering, og legen kjenner deg og din historikk bedre enn hva vi gjør. Når det gjelder denne typen medisinering handler det også om en viss prøving og feiling, før man kommer fram til den dosen som fungerer best for deg. Generelt kan vi likevel vise til hva Felleskatalogen skriver om dosering av Ritalin:

ADHD hos voksne: Kapsler: Dosen tas 1 gang daglig om morgenen. Tid for inntak kan tilpasses etter behov. Behandling bør starte med lave doser og øke med 20 mg ukentlig. Anbefalt startdose for pasienter som ikke tidligere har brukt metylfenidat er 20 mg daglig. Maks. daglig dose er 80 mg. Pasienter som gjennomgår behandling fra barn til voksen kan fortsette med samme dose, men bytte til kapsler dersom de har blitt behandlet med tabletter (…).