Hei! Jeg har brukt Xanor i siden 1999. Men nye lover om bilkjøring og Alprazolam har jo kommet, nå bruker jeg bare 0,5 mg pr dag, tidligere 3x 0,5mg pr dag. Da jeg har brukt denne medisinen så lenge og har gått så mye ned på dosen og annen medisin ikke har hjulpet meg( Det er utprøvd ) Lurer jeg på om det er noen mulighet til å søke om det er lov å kjøre bil med denne medisinen. Er ellers totalt avholdsmann og har aldri hatt noen problemer med å vente med å kjøre bil før medisinen har gått ut av kroppen (Bruker ikke Xanor når jeg kjører! )

Mann, 47 år fra Finnmark


RUStelefonen svarer:

I følge veileder om helskrav til førerkort og legemidler er ikke helsekravet oppfylt i det hele tatt dersom du bruker aprazolam jevnlig. Vi er ikke kjent med rutiner for å søke unntak fra dette, men tenker at du må snakke med legen din om dette. Hen bør kunne veilede deg videre i dette spørsmålet. Eventuelt kan du kontakte fylkeslegen og spørre der.