Hei
Jeg har er kjæreste som røyker hasj. Om vi engang skal bli gravide; hvor lenge må han ha vært rusfri for at det ikke skal skade fosteret. Selv bruker jeg ikke rusmidler.

Kvinne, 23 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Hasjrøyking kan gi redusert kvalitet på sperm hos menn, men det er ikke kjent at fars hasjrøyking påvirker fosteret ved befruktning. Grunnen til det er antakeligvis at sædceller som er så hasjpåvirket at det ville ha gitt et skadet foster rett og slett ikke klarer å befrukte et egg i utgangspunktet. Sædcellene bommer rett og slett på livmoren.

Hovedpoenget er at hvis sædcellene først klarer å komme frem og befrukte egget, så øker ikke fars hasjrøyking risikoen for skader på fosteret.