Har fått beskjed om at jeg ikke fyller helsekrav for kjøring, hva sier loven?

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hei.. Jeg er i LAR og får 60 mg metadone daglig og 10 mg stilnoct… får 2 uker siden jeg prøvde bare en gang attetin for å se om deg hjelper mot ADHD … jeg tok 15 mg av den… men etter 5 dager min urinprøve ble posetiv for amfetamin , nå jeg har fått bekjed at jeg fyller ikke helsekrav for kjøring da jeg harbrukt tre midler og jeg har ikke lov å kjøre bil!
siden jeg hadde ikke bil da jeg tok attetin og det var bare en gang hvasier loven om min sak?

Mann, 41 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Ja, det er riktig som du har fått beskjed om. Regelverket er ganske strengt på dette området, særlig for pasienter i LAR. Hvorvidt du faktisk har bil eller ikke spiller ingen rolle; snarere handler dette om de generelle helsekravene til å ha førerkort. I Førerkortveilederen (avsnitt om LAR-medisiner), står bl.a. dette:

Helsekrav oppfylt etter ett år med stabil behandling forutsatt:

  • fortsatt oppfølging og kontroll av forskrivende lege og
  • ingen bruk av andre midler som påvirker kjøreevnen

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett med inntil ett års varighet i tre år, og deretter med inntil fem års varighet så lenge behandlingen pågår.

Ved avsluttet substitusjonsbehandling kan helseattest gis med anbefaling om førerett for inntil ett år om gangen i tre år forutsatt at umeldte kvartalsvise kontroller viser fortsatt rusfrihet. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil fem år.

Etter 8 års dokumentert rusfrihet etter avsluttet substitusjonsbehandling kan helseattest gis med anbefaling om førerett med vanlig varighet.

Så, du må nok belage deg på en periode med regelmessige urinprøver før du evt. vil kunne få førerkortet tilbake. Snakk gjerne med legen din om veien videre herfra – det er legen som er ansvarlig for å vurdere om du fyller helsekravene til førerkort.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.