Hei, er det ulovlig å bestille CBD olje fra Sverige? Hvis ja hva er straffen for dette?

Kvinne, 30 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Viser til chat med en av våre veiledere.
Det er forbudt å bestille reseptbelagte stoffer til Norge via post – uansett om det gjelder CBD eller andre stoffer. Så svaret på spørsmålet ditt blir at ja, det er forbudt. Dersom dette oppdages i tollen, er det vanlig prosedyre at stoffet blir beslaglagt. I tillegg vil tollvesenet varsle politiet dersom det aktuelle stoffet er narkotikaklassifisert. Bruk og besittelse av narkotiske stoffer straffes vanligvis med et forelegg (bot + anmerkning på rullebladet).
Men, per dags dato befinner CBD i en slags gråsone hvorvidt det klassifiseres som narkotika eller ikke, og dette er i en endringsprosess. Du kan lese mer om dette i denne artikkelen fra Statens Legemiddelverk. Det vil også være mulig for deg å få CBD på resept i Norge, sett at legen din mener du kan ha nytte av dette.