Hei, er det lovlig å plante opiumvalmue om en ikke bruker de narkotiske stoffene?

Mann, 13 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Slik vi tolker regelverket er det følgende som gjelder:

I Forskrift om såvarer er det forbud mot innførsel av frø av planter som inneholder narkotiske stoffer. Dette gjelder uansett nivået på innhold av narkotiske
stoffer. Det er lov å dyrke noen arter av valmue (Papaver) som prydplante, men disse produserer ikke narkotiske stoffer (og bruk/utvinning blir dermed ikke et aktuelt tema).

Her er en liste over de som er lov og ikke lov (se nederst side 2 og side 3).

Les mer om import av såvarer her.