Er det farlig og ta 14 ibux på en gang?

Kvinne, 12 år fra Finnmark


RUStelefonen svarer:

Ja, det kan være farlig.

Ibux (virkestoff: Ibuprofen) er ikke et spesielt giftig stoff. Dersom man har hjerteproblemer kan Ibux være farlig. Ibux kan også gjøre blødninger vanskeligere å stoppe. Vanlige bivirkninger ved Ibux er svimmelhet, kvalme, trøtthet og hodepine.
Ibux finnes i flere styrker, men jeg antar at du refererer til den mildeste, som inneholder 200 mg. Dette blir 2800 mg, og kan nok merkes som ubehagelig på kroppen, men det er nok sjelden dødelig.

Det er uansett en stor dose og en sjekk hos lege er å anbefale. Hvis du eller noen andre har gjort det må dere si ifra til en voksen eller ringe Giftinformasjonen(22 59 13 00) eller legevakta selv.