Er d en maks grense på innførsel av Imovane 7,5 MG inn til Norge ?

Mann, 62 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Følgende regler gjelder ved innførsel av legemidler til personlig bruk, som er foreskrevet av lege.

En reisende med folkeregistrert adresse i Norge kan ved innreise/retur til Norge kun ha med seg narkotiske legemidler for inntil én ukes forbruk etter angitt dosering når legemidlet er anskaffet i utlandet. Den reisende kan likevel medbringe slike legemidler tilsvarende inntil én måneds forbruk etter angitt dosering dersom den reisendes medisinske behov kan dokumenteres ved erklæring fra lege i Norge.

Så vidt vi forstår regelverket gjelder dette vanedannende og narkotiske legemidler, og vil også gjelde Imovane, som regnes som vanedannende. Om du ønsker mer informasjon, kan du forsøke å ringe Legemidelverket på 22 89 77 00.

Det er ulovlig å innføre Imovane og andre reseptpliktige legemidler dersom det ikke er foreskrevet av lege. Det er heller ikke tillatt med postforsendelser med legemidler fra utlandet.